top of page

הרשמה

arrow&v

שימו לב שרבות מהפרזנטציות בכנס מוקלטות. מדיניות השמירה על הפרטיות של המשתתפים ועל הקניין הרוחני של המציגים מוצגת כאן. קראו את המסמך הקצר ואשרו את הסכמתכן/ם.

*עשינו הכל כדי להוריד את מחיר ההשתתפות הבסיסית בכנס ככל האפשר – 160 ₪ 
הקורונה הכלכלית מאד משפיעה גם עלינו במכון מרחב המשחק ואנו מבקשים שתשקלו לתמוך בפעילות השוטפת שלנו בנוסף למחיר הבסיסי.

תוכלו לרכוש כרטיס כסף להשתתפות בכנס ב- 200 ₪ או כרטיס זהב ב- 320 ₪. תמיכתכם תאפשר לקיים את מגוון הפעילויות במכון השנה.  – תודה!

הרשמה ומעבר לתשלום

ההרשמה נקלטה בהצלחה

קרתה תקלה, אנא נסה שנית

*עלות ביטול השתתפותכם עד ה 31/3/2021 - 80 ₪
  לא יתאפשר זיכוי על הביטול לאחר ה 1/4/2021

Registration has closed

bottom of page