top of page
מדיניות שמירת פרטיות של הכנס

משתתפות ומשתתפים יקרים, 

ברוכות למצטרפות לכנס DvT הוירטואלי הראשון בעולם! כמה מרגש!! 

רק שנה עברה מאז שהקורונה נכנסה לחיינו ועמה כל ההשלכות הנלוות. 

מפגשים בזום הפכו להיות עניין שבשגרה, סותרים לחלוטין את כל מה שאנו יודעות על המפגש הפיזי הבלתי אמצעי ובאותה נשימה עונים על הצורך^הדחף^הרצון להמשיך להיפגש ולשחק במיוחד בימים של ריחוק חברתי. 

פלטפורמת הזום נותנת מענה פשוט לצוות המארגן את הכנס בכל הקשור להקלטות של הרצאות חיות עבור משתתפות שלא תוכלנה לקחת חלק בהרצאות בזמן אמת עקב הבדלי השעות המשמעותיים. 

מגישי הפרזנטציות אישרו מראש את ההקלטות והן תהיינה זמינות רק למשתתפות הכנס, לפרק זמן מוגבל ואז ימחקו. 

ההנחיות להשתתפות בפרזנטציות מוקלטות וצפיה בהן רשומות כאן. חשוב שתקראו בעיון את ההנחיות למען תוכלו לקבל החלטה מושכלת על השתתפותכן בסדנאות הכנס.

  • פרזנטציה שתוקלט במלואה או בחלקה תסומן בתכניה ב- REC 🔴

  • ההקלטות יהיו זמינות אך ורק למשתתפות הכנס.

  • משתתפות הכנס לא תשתפנה את הקישורים להקלטות עם אחרים ואחרות. 

  • משתתפות הכנס אינן רשאיות להקליט או להוריד או לשמור את ההרצאה של עצמן או של אחרות. 

  • משתתפות הכנס שאינן מעוניינות שיקליטו אותן במהלך הרצאה מוקלטת, רשאיות לכבות את המצלמה ו/או המיקרופון שלהן.

  • הקלטות של הרצאות ייערכו רק בחדר הראשי, ולא בחדרים מפוצלים (Breakout rooms)

 

*אנא וודאו שסימנתן את המשבצת בדף הרישום המעידה על כך שקראתן את הנחיות הפרטיות של הכנס ושאתן מסכימות להן. 

**אם יש לכן צורך בהבהרות נוספות, אנא צרו עמנו קשר: confuzing2021@gmail.com

***ההנחיות נכתבו רק בלשון נקבה כדי להקל על הקריאה אבל מיועד לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה, בשמחה ובהתרגשות, 

צוות ההיגוי כנס 2021 

bottom of page